(skr. TSR, z ang. SFT – Solution Focused Therapy), znana również jako Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT – Solution Focused Brief Therapy), jest zorientowanym na cel i pragmatycznym podejściem do terapii, które koncentruje się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest szczególnie przydatna dla klientów poszukujących szybkich, praktycznych rozwiązań konkretnych problemów i tych, którzy nie chcą angażować się w długoterminową terapię. Może być stosowana do szerokiego zakresu problemów, w tym problemów w związkach, nadużywania substancji psychoaktywnych, depresji i innych. Skupienie się na pozytywnych zmianach i przyszłych możliwościach sprawia, że jest to wartościowe podejście w dziedzinie doradztwa i psychoterapii. Opracowana przez Steve’a de Shazera i Insoo Kim Berg w latach 80-tych w Milwaukee (USA).

Jego podstawy opierają się na kilku kluczowych zasadach i technikach:

  • Koncentracja na rozwiązaniach: TSR kładzie nacisk na znajdowanie rozwiązań dla bieżących problemów, zamiast rozwodzić się nad przeszłymi sprawami lub analizowaniem ich przyczyn. Zachęca klientów do wyobrażenia sobie przyszłości, w której ich problemy zostaną rozwiązane.
  • Zorientowanie na klienta: TSR jest skoncentrowany na kliencie, co oznacza, że klient jest postrzegany jako ekspert we własnym życiu i mają wiedzę i zasoby, aby przezwyciężyć swoje wyzwania. Rolą terapeuty jest pomoc klientom w uzyskaniu dostępu i wykorzystaniu ich własnej wiedzy.
  • Krótkoterminowość: TSR jest zazwyczaj terapią krótkoterminową, składającą się z ograniczonej liczby sesji. Celem jest doprowadzenie do zmiany tak szybko, jak to możliwe, często w ciągu kilku sesji.
  • Komplementy i walidacja: Terapeuci SFT używają komplementów i walidacji, aby docenić wysiłki i mocne strony klientów, wspierając pozytywną i opartą na współpracy relację terapeutyczną.
  • Małe kroki i cele: TSR zachęca klientów do wyznaczania małych, osiągalnych celów, które przybliżają ich do upragnionej przyszłości. Te stopniowe kroki pomagają klientom budować pewność siebie i tempo zmian.
  • Uwrażliwienie kulturowe: TSR można zaadaptować tak, by był wrażliwy kulturowo, szanując kontekst kulturowy i światopogląd klienta.
  • Oparte na mocnych stronach: SFT kładzie nacisk na mocne strony i zasoby klienta, podkreślając to, co już działa w jego życiu.