Terapia nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, a to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Skuteczność terapii może różnić się w zależności od osoby i zależy od konkretnych okoliczności i celów osoby szukającej pomocy. 

Dobry terapeuta posiada szereg cech osobistych, umiejętności zawodowych i zasad etycznych, które czynią go skutecznym i wspierającym w pomaganiu klientom w zaspokajaniu ich potrzeb emocjonalnych i psychologicznych.

Podczas pierwszego spotkania z psychologiem/terapeutą powinien zostać przedstawiony Ci kontrakt mówiący m.in. o zasadach umawiania i odwoływania spotkań, rozliczeniach, zachowaniu poufności. Oferowanie klientowi porad nie jest najlepszym rozwiązaniem. Inaczej jest jednak, gdy klient wyraźnie wyraża chęć skorzystania z wiedzy psychologa. Dobry terapeuta będzie szanował Twój czas, Ciebie jako człowieka oraz Twoją gotowość do procesu terapeutycznego. 

Poczucie akceptacji, szacunku i bycia wysłuchanym, a także możliwość podzielenia się swoimi najgorszymi myślami lub doświadczeniami podczas bezpiecznej sesji, są najlepszymi wyznacznikami oceny terapeuty, z którym pracujesz.

Dobry terapeuta zachęca do autoterapii i dąży do tego, aby klient odzyskał niezależność, pewność siebie i siłę do życia tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu procesu terapeutycznego. Możesz otrzymać od niego zadanie domowe polegające na czytaniu książki, pisaniu dziennika czy słuchaniu podcastów. 

Jedną z cech świadczących o dojrzałości terapeuty jest to, że jest on w stanie przyznać, że nie jest w stanie pomóc. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie chodzi o ciebie. Może się zdarzyć, że terapeuta stanie w prawdzie, chcąc uszanować Twój czas, i przyzna, że dany rodzaj zaburzenia, choroby, nie jest tym, z którym ma do czynienia. Warto omówić swoje obawy z terapeutą i zbadać alternatywne podejścia lub dostawcę.

Terapeuta niekoniecznie musi być certyfikowanym psychoterapeutą lub posiadać tytuł magistra psychologii. Jest to jednak moja osobista opinia. Poznałam wielu terapeutów, psychoterapeutów bez studiów psychoterapeutycznych czy psychologicznych, którzy byli np. absolwentami pedagogiki z 20 letnim doświadczeniem pracy w szkole. Nadal skutecznie pomagają.

Pamiętaj, że znalezienie odpowiedniego terapeuty może być procesem osobistym i opartym na subiektywnych doświadczeniach. Ważne jest, aby osoby poszukujące terapii znalazły terapeutę, który odpowiada ich potrzebom, celom i osobistym preferencjom.