O mnie – mgr Karolina Zaleska – terapeuta

Pracuję z klientami bazując na krótkoterminowym podejściu skoncen- trowanym na rozwiązaniu. W trakcie sesji używam również narzędzi i metod, które poznałam podczas udziału w innych kursach m.in. podejścia systemowego, terapii koherencji czy akademii holistycznego uzdrawiania. Pracę gabinetową wzbogacam o techniki pracy z ciałem czerpiąc z doświadczeń zdobytych w trakcie zgłębiania praktyk relaksacyjnych jog

Pomagam czerpiąc z własnego doświadczenia terapii i rozwoju osobistego. Wiem, z czym wiąże się przeżywanie kryzysu. Przeszłam własną terapię i wierzę, że ten proces był kluczowy, by stanąć w pełni sił do pomagania innym. Rozwój osobisty jest dla mnie ciągle zaskakującym procesem, który będzie trwał o ile się nie mylę do końca życia.

Doświadczenie w policji było kluczowym momentem, który ukierunkował moją obecną ścieżkę kariery. Już na etapie rekrutacji wyraziłam przekonanie, że pomaganie innym jest dla mnie misją, nie wyobrażając sobie innej ścieżki zawodowej. Do dziś moja praca to połączenie pasji i misji.

Zdobyte umiejętności jako policjantka, takie jak interwencja kryzysowa, rozwiązywanie konfliktów i rozumienie dynamiki zachowań międzyludzkich, umożliwiają mi skuteczne wspieranie osób borykających się z trudnościami emocjonalnymi, szczególnie związanymi z traumą, oraz pracowników organów ścigania.

Doświadczenie w środowisku korporacyjnym wpłynęło na rozwój moich umiejętności asertywności, efektywnego zarządzania czasem i ustalania priorytetów w realizacji zadań.

Standardem, który wyznaje to wolność i szacunek do klienta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dorosłymi, nastolatkami oraz dziećmi w ośrodku leczenia uzależnień, stowarzyszeniach i centrach świadczących pomoc psychologiczną oraz w szkole publicznej w Hiszpanii.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę tego nurtu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Izabelli Warchoł oraz Radosława Cieśluka. Superwizja to spotkania, które mają na celu rozwijanie umiejętności prowadzenia procesu terapeutycznego zgodnie z zasadami etyki oraz z jak największą dbałością o dobro klienta.

Ukończone kursy:

  • Studium “Poznawczo-systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii” – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • Studium Holistycznych Technik Uzdrawiania – Healing Academy
  • Praca doświadczeniowa w terapii koherencji poziom średnio zaawansowany – Coherence Psychology Institute Michał Jasiński
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach kurs zaawansowany (szkolenie TSR II stopnia)
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (szkolenie TSR I stopnia),
  • Lęki nastolatków – praca w modeli terapii akceptacji i zaangażowania
  • Kurs instruktora Air Jogi
  • Kurs instruktora Jogi
  • Kurs instruktora Rekreacji w specjalności Fitness – ćwiczenia psychofizyczne